Politika kvaliteta

Održavanje kvaliteta i neprekidan rad na njegovom daljem poboljšanju je osnovno opredjeljenje rukovodstva i svih zaposlenih. Takvim pristupom ispunjavamo očekivanja dosadašnjih kupaca kao i pridobijanje novih.

U tom smislu se, kao najvažniji prioriteti u osnovnim aktivnostima VIS d.o.o. poslavljaju sledeći ciljevi:

  • Visok kvalitet naših proizvoda i usluga u skladu sa standardom 1SO 9001:2008 i postojećom zakonskom regulativom ;
  • Ispunjenje svih zahtjeva i očekivanja tržišta je naš osnovni zadatak radi postizanja potpunog zadovoljstva kupaca ;
  • Visok nivo profesionalnih odnosa sa dobavljačima i podisporučiocima i svim zainteresovanim stranama ;
  • Potpuna kompetentnost zaposlenih za procese u kojima učestvuju, uz stalno usavršavanje i poboljšanje njihovih znanja i vještina sistematskim obukama i treninzima ;
  • lzgradnja međusobnog povjerenja, razumijevanja, pozitivne timske atmosfere i zadovoljstva zaposlenih ;
  • Upravljanje opremom i resursima u skladu sa ISO 90012008 ;
  • Blagovremeno i adekvatno planiranje svih aktivnosti ;
  • Stalni razvoj i usavršavanje proizvoda i usluga, kao i sopstvenih procesa rada i poslovanja ;
  • Potpuna dokumentovanost procesa rada, uz stalno identifikovanje i otklanjanje neusaglašenosti učešćem svih zaposlenih ;
  • Redovno preispitivanje sistema upravljanja kvalitetom, prikupljanje, evidentiranje i analiziranje podataka od znacaja za poboljšanje i unapredenje svih procesa rada ;

Sprovođenjem politike kvaliteta obezbijedićemo prisutnost, konkurentnost i prepoznatljivost naših proizvoda i usluga na domaćem i stranom tržištu. Zbog toga će rukovodstvo VIS d.o.o. stalno preispitivati Politiku kvaliteta kao i sve elemente sistema upravljanja i prilagođavati ih uslovima tržišta i ciljevima preduzeća.

Banja Luka, 11. Januar 2017